Perioada de desfasurare: 3 noiembrie 2023 – 5 ianuarie 2024

Organizator: SC POGARO BLUE SRL SRL

Durata si locul de desfasurare

Concursul se va desfasura pe teritoriul Romaniei, intre 3 noiembrie 2023 si 5 ianuarie 2024.

Dreptul de participare

La acest concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica, rezidenta in Romania, care are un cont activ pe Facebook si este fan al paginii PetExpo Romania.

Exceptie fac angajatii organizatorului, precum si membrii familiilor acestora pana la gradul al IIlea inclusiv (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie), care nu au dreptul de a participa la concurs.

Modul de desfasurare

Pentru a putea participa la concurs, participantii trebuie, in perioada de desfasurare a acestuia:

– Sa apese pe butonul „Like” pe pagina de Facebook „PetExpo Romania”

– Sa apese pe butonul „Like” pe pagina de Facebook „Iubeste Animalele”

– Sa posteze o poza cu animalul lor de companie, poza in care alaturi de animalul lor de companie sa fie afisat si textul ”Mă duc la PetExpo, 16-17 martie, la Romexpo” (!NU SE ACCEPTA TEXTUL ACESTA IN DESCRIERE, CI DOAR PE POZA) pe pagina personală de Facebook, în care să existe în descrierea postării #petexpo și tag pagina PetExpo Romania (ca să putem găsi postările căutand după #petexpo pe Facebook sau după tag)”

– Animalul de companie din poza trebuie sa fie posesie personala, nu provenit din diverse poze descarcate de pe Internet;

– Castigatorul concursului va fi ales prin tragere la sorti (random.org) dintre finalistii care acumuleaza minim 600 de „like-uri” pana la data de 05 ianuarie 2024 (se iau in considerare si reactiile – love, haha, wow, sad, angry, nu doar like-urile);

– Conditie obligatorie pentru desfasurarea concursului este participarea unui numar minim de 500 de participanti eligibili.

– Conditie obligatorie pentru desemnarea castigatorului concursului este acumularea unui numar minim de 600 de like-uri / reactii.

Premiul concursului

Premiile oferite de catre organizator castigatorului in cadrul concursului sunt:

– titlul de „Mascota PetExpo” pentru animalutul castigator;

– afisarea pozei animalului castigator pe website-ul petexpo.ro, pe cover-ul de Facebook al paginii PetExpo Romania, pe coperta catalogului PetExpo, precum si pe alte materiale in masura posibilitatilor.

Conditiile de acordare a premiilor

Premiul va fi acordat participantului castigator daca acesta indeplineste toate conditiile de mai jos:

– participantul castigator sa nu fie declarat descalificat, ca urmare a nerespectarii prezentului regulament;

– participantiul sa fie de acord cu prelucrarea datelor personale in conformitate cu prevederile prezentului regulament;

– comunicarea cu participantul castigator sa fie posibila in termenele mentionate in prezentul regulament;

– participantul castigator trebuie sa faca dovada identitatii sale, sa prezinte toate documentele solicitate in original si sa semneze procesul verbal de primire sau de acceptare a premiului, precum si declaratia pe proprie raspundere;

– participantul castigator persoana fizica trebuie sa aiba varsta de peste 18 ani si capacitate deplina de exercitiu;

– participantul castigator trebuie sa se prezinte cu animalutul din poza castigatoare pentru a fi validat si pentru a se demonstra ca animalutul ii apartine.

Responsabilitatea

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice determina imposibilitatea participarii clientilor la concurs sau a bunei desfasurari a activitatilor descrise in prezentul regulament, ca urmare a unor restrictii de natura tehnica.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din folosirea de catre o alta persoana decat participantul a datelor sale de identificare cu sau fara stiinta participantului.

Confidentialitatea datelor

Datele personale prelucrate vor fi: Numele si Prenumele, primite direct de la participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta public numele participantului castigator si premiul castigat, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date precum si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. De asemenea, organizatorul informeaza participantii ca beneficiaza de drepturile prevazute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisa adresata catre Organizator.

Participarea la acest concurs implica acordul castigatorului ca numele si premiul castigat sa poata fi publicate de catre organizator.

Litigii

Orice reclamatie legata de desfasurarea concursului va fi adresata in scris organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

Regulamentul concursului

Regulamentul concursului va fi disponibil, oricarui solicitant, in mod gratuit, pe site-ul https://petexpo.ro, intre 3 noiembrie 2023 – 05 ianuarie 2024.

Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului regulament.

Organizatorul concursului este S.C. POGARO BLUE S.R.L.

Start typing and press Enter to search