Perioada de desfasurare: 12 aprilie 2019 – 14 aprilie 2019

Organizator: SC ILPAN JR SRL & SC MARS ROMANIA SRL

Durata si locul de desfasurare

Tombola se va desfasura pe teritoriul Romaniei, la ROMEXPO, pavilion C6, intre 12 aprilie 2019 si 14 aprilie 2019.

Dreptul de participare

La acest concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica, rezidenta in Romania, care a cumparat un tichet de intrare fizic la PetExpo, l-a completat si l-a depus in urna prezenta la standul MARS ROMANIA in cadrul PetExpo 2019.

Exceptie fac angajatii organizatorului, precum si membrii familiilor acestora pana la gradul al IIlea inclusiv (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie), care nu au dreptul de a participa la tombola.

Modul de desfasurare

Pentru a putea participa la tombola, participantii trebuie, in perioada de desfasurare a acestuia:

– sa achizitioneze un tichet de intrare fizic la PetExpo 2019
– sa completeze tichetul cu datele lor personale
– sa depuna tichetul in urna prezenta la standul MARS ROMANIA in cadrul PetExpo 2019

Castigatorii tombolei vor fi alesi prin tragere la sorti, astfel: in fiecare zi vor avea loc 3 extrageri pentru un total de 9 extrageri in 3 zile;

Premiile tombolei

Premiile oferite de catre organizatori sunt:
– pungute cu: 1 buc perfect Fit dog 825gr, 2 buc dentastix 77gr, 2buc plic Cezar 100gr, 2 buc Plic Pedigree Curcan 100gr, 2buc Plic Pedigree Vita 100gr, 2buc Pix Logo Pedigree, 1buc accesoriu lesa saci . Valoare pret lista aproximativa fara Tva : 33ron.

Responsabilitatea

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice determina imposibilitatea participarii clientilor la concurs sau a bunei desfasurari a activitatilor descrise in prezentul regulament, ca urmare a unor restrictii de natura tehnica.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din folosirea de catre o alta persoana decat participantul a datelor sale de identificare cu sau fara stiinta participantului.

Confidentialitatea datelor

Datele personale prelucrate vor fi: Numele, Prenumele, Email, Telefon, Localitate primite direct de la participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta public numele participantului castigator si premiul castigat, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date precum si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. De asemenea, organizatorul informeaza participantii ca beneficiaza de drepturile prevazute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisa adresata catre Organizator.

Participarea la acest concurs implica acordul castigatorului ca numele si premiul castigat sa poata fi publicate de catre organizator.

Aceasta tombola se aliniaza politicii de confidentialitate (GDPR) a PetExpo descrisa la acest link: https://petexpo.ro/politica-de-confidentialitate-gdpr/

Litigii

Orice reclamatie legata de desfasurarea concursului va fi adresata in scris organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Craiova.

Regulamentul concursului

Regulamentul concursului va fi disponibil, oricarui solicitant, in mod gratuit, pe site-ul https://petexpo.ro, intre 9 aprilie 2019 – 1 mai 2019.

Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului regulament.

Organizatorul concursului este S.C. ILPAN JR S.R.L.

Start typing and press Enter to search